Meist

Aruande on auditeerinud Arvestus Finants Audit OÜ vandeaudiitor Heidi Renzer

Kultuuripartnerluse Sihtasutuse eesmärk on võimaluste otsimine ja keskkonna kujundamine erainitsiatiivi täiendavaks kaasamiseks kultuuri rahastamisel avalikes huvides. Sihtasutus kavandab temaatiliste fondide asutamist, haldab nende tegevust ja korraldab juhtimise. Meie lähiaja eesmärk on luua jaefond, mille kaudu saab iga huviline panustada ja mõjuta Eesti kultuurimaastiku kujunemist. Alates 2020. aasta oktoobrist on sihtasutus EMTA tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas. Esimesel tegevusaastal kaasasime Eesti kultuuri toetuseks ligi 90 tuhat eurot, mis jagunes nii honoraride ja stipiendiumite kui ka kontserttegevusega seotud tehniliste kulude vahel.

Sihtasutuse asutajad ja juhataja ei ole saanud selle tegevusest majanduslikku tulu.

Meelis
Kubits

Juhataja